Top
Address: 483/3, Sector G, Phase - V, DHA, Lahore
Contact: (92) 42 37176241-44
Student name Picture Total Score
AYUB, MISHAEL AISHA HYAT 41
PIRZADA, ALEEHA NADEEM 41
ABRAHAM, SUMANA 39
MALIK, MAHNUM 38
KHAN, XAINAB HAIDER 36
ALI, ALIZEH 36
KAZIM, MUHAMMAD FAIZAN 33
KHAN, ABRAHIM 33
ALI IFTIKHAR, SAEM 32
SHABBIR, MUHAMMAD HASHIM 32
GITHINJI, GARNET 30
ALI, MIAN MUHAMMAD SHAYAN 28
KHAN, ZAINAB ABDUL GHAFFAR 26
Top